Samodejno posredovanje in varnostno kopiranje prejetih faksov

Nastavitve lahko konfigurirate tako, da je prejeti faks samodejno posredovan in shranjen na vnaprej določeno mesto. Določite lahko tudi, ali želite natisniti prejeti faks v napravi.
V tem poglavju je opisano, kako konfigurirate nastavitve na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku.
Na nadzorni plošči izberite [Meni] na zaslonu [Domov] in nato izberite [Nastavitve funkcij], da konfigurirate nastavitve. [Nast. posredovanja]
Potrebujete skrbniške pravice.
Zahtevana priprava
Prejemnika, ki ga želite določiti, registrirajte v imenik naprave. Registracija prejemnikov (imenik) (Model z zaslonom s senzorji)
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Daljinski UI
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [RX/Forwarding Settings] [Fax RX Settings] [Edit] na zaslonu [Forwarding Settings].
Prikaže se zaslon [Edit Forwarding Settings].
4
Potrdite polje [Use Forwarding Function] in kliknite [Select from Address Book].
Prikaže se zaslon [Select from Address Book].
5
Izberite prejemnika in kliknite [OK].
Prikaže se zaslon [Edit Forwarding Settings].
6
Nastavite, ali želite natisniti fakse ali pa jih shraniti v pomnilnik.
Tiskanje faksov v napravi
Na zaslonu [Print Images] izberite [On]. Če jih želite natisniti samo, kadar pride do napake pri posredovanju, izberite [Print Only When Error Occurs].
Shranjevanje faksov, ki jih ni mogoče posredovati, v pomnilnik naprave
Na zaslonu [Store Images in Memory] izberite [Store Only When Error Occurs].
Fakse, shranjene v pomnilniku, si lahko ogledate v razdelku [Status Monitor]. Preverjanje faksov, ki jih ni bilo mogoče posredovati
7
Po potrebi vnesite poljuben niz v polje [File Name].
Če ste za prejemnika izbrali številko faksa, tega koraka ni treba izvesti. Nadaljujte z 8. korakom.
Če ste izbrali prejemnika, ki ni številka faksa, je posredovana ali shranjena datoteka PDF z naslednjim imenom datoteke.
 Številka za upravljanje komunikacije
 Datum pošiljanja (v tem primeru »5. april 2023, 9:12:34«)
 Zaporedna številka datoteke (če je samo ena datoteka, je številka »001«)
Če v polje [File Name] vnesete niz, je navedeni niz dodan na začetek zgornjega imena datoteke.
8
Kliknite [OK].
Nastavitve so uporabljene.
9
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
99RA-04W