Sprednja stran

Podajalnik

V podajalnik lahko naložite dva ali več izvirnikov. Vstavljeni izvirniki so podani in samodejno optično prebrani eden za drugim. Podajalnik

Operacijska plošča

Za upravljanje naprave ter potrjevanje postopkov in stanj uporabljajte zaslone in tipke. Nadzorna plošča

Izhodni pladenj

Natisnjen in kopiran papir je izvržen na izhodni pladenj.

Ročaji za dviganje

Ko premikate napravo, jo držite za ročaje za dviganje.

Električno stikalo

Vklopi ali izklopi napajanje naprave. Vklop in izklop naprave

Pokrov steklene plošče

Varuje stekleno ploščo.

Zapora za papir

Odprite zaporo za papir, da preprečite padanje papirja z odlagalnega pladnja.

Kaseta za papir

V kaseto za papir vložite papir, ki ga običajno uporabljate. Kaseta za papir

Steklena plošča

Knjige, debel in tanek papir ter druge izvirnike, ki jih ni mogoče naložiti v podajalnik, naložite na kopirno steklo, da jih kopirate ali optično preberete. Naloženi izvirniki so optično prebrani v fiksnem položaju. Polaganje originalov

Sprednji pokrov

Če želite papir naložiti v kaseto za papir, odprite sprednji pokrov.
Če želite zagotoviti učinkovito uporabo naprave, redno čistite površino in kopirno steklo.
Čiščenje površine naprave
Čiščenje steklene plošče
Če se pri uporabi podajalnika pojavijo ti znaki, očistite podajalnik: Čiščenje podajalnika
Izvirniki so umazani
Izvirniki se pogosto zagozdijo
Izpisi so po dokončanem postopku optičnega branja, kopiranja ali pošiljanja faksa razmazani
99RA-006