Registracija naprave v računalniku

Napravo, ki je registrirana v storitvi Azure Active Directory, registrirajte v računalniku, ki ga želite uporabljati za univerzalno tiskanje.
Zahtevana priprava
Registrirajte napravo v storitvi Azure Active Directory. Registracija naprave v storitvi Azure Active Directory
1
Kliknite [] (Start) [] (Settings) [Accounts].
Prikaže se zaslon [Your info].
2
Kliknite [Dostopajte do službe ali šole] [Poveži].
3
Za prijavo v račun Microsoft 365 sledite navodilom na zaslonu.
4
Kliknite [Osnovno] [Naprave]  [Tiskalniki in optični bralniki].
Prikaže se zaslon [Tiskalniki in optični bralniki].
5
Kliknite [Dodaj tiskalnik ali optični bralnik].
Prikaže se zaslon s seznamom tiskalnikov.
6
Izberite napravo in kliknite [Dodaj napravo].
Naprava je registrirana v računalniku.
Če uporabljate strežnik proxy
Če želite uporabljati univerzalno tiskanje prek strežnika proxy, morate konfigurirati nastavitve strežnika proxy v posameznih računalnikih. Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.
99RA-041