Zagon pripomočka MF Scan Utility

Zaženite orodje MF Scan Utility, shranjeno v računalniku.

Če uporabljate Windows

Kliknite [] (Start) [Canon] [MF Scan Utility].

Če uporabljate macOS

V mapi z aplikacijami operacijskega sistema dvokliknite [Canon MF Utilities] [Canon MF Scan Utility].
Za več informacij o postopkih in nastavitvah orodja MF Scan Utility kliknite [Instructions] na zaslonu MF Scan Utility, da prikažete pomoč.
99RA-04E