Preverjanje prejetega potrdila s protokolom OCSP

Protokol preverjanja stanja potrdil v realnem času (OCSP) je protokol za poizvedovanje v odzivniku OCSP (strežnik, ki podpira OCSP) o stanju ukinjenosti potrdila, ki ste ga prejeli od izdajatelja potrdil.
Konfigurirate lahko nastavitve za preverjanje veljavnosti potrdila, ki ga je prejela naprava od izdajatelja potrdil, z uporabo protokola OCSP.
Te nastavitve konfigurirajte na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v računalniku. Nastavitev ne morete konfigurirati na nadzorni plošči.
Potrebujete skrbniške pravice.
1
Prijavite se na portal Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Daljinski UI
2
Na strani portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) kliknite [Settings/Registration]. Stran portala na portalu Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Device Management] [OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings] [Edit].
Prikaže se zaslon [Edit OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings].
4
Potrdite polje [Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)].
5
Nastavite raven preverjanja potrdila in odzivnik OCSP.
[Certificate Verification Level]
Nastavite, ali želite preveriti veljavnost potrdila, tudi če ne morete potrditi njegovega stanja ukinjenosti, ko naprava na primer ne more vzpostaviti povezave z odzivnikom OCSP.
[OCSP Responder Settings]
Določite URL odzivnika OCSP.
[Custom URL]
Če je izbrana možnost [Use Custom URL] ali [Use Certificate URL (Use Custom URL If Certificate URL Cannot Be Retrieved)], vnesite URL odzivnika OCSP.
[Communication Timeout]
Vnesite čas od začetka iskanja do poteka časovne omejitve v sekundah.
6
Kliknite [OK].
Nastavitve so uporabljene.
7
Odjavite se iz portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
99RA-06K