Preprečevanje nenamernega pošiljanja podatkov in uhajanja informacij

Če nenamerno pošljete faks napačnemu prejemniku ali pozabite natisnjen dokument na napravi, lahko pride do uhajanja informacij. Čeprav sta pošiljanje faksa iz računalnika ter uporaba mobilnih naprav preprosta in priročna, pa lahko to privede do napak v delovanju in kraje informacij.
Z ukrepi lahko preprečite nenamerno pošiljanje podatkov in uhajanje informacij glede na stanje uporabe funkcije, da poskrbite za varnejšo uporabo naprave.
Omejevanje in potrjevanje prejemnika
Omejite lahko prejemnike, katerim pošiljate optično prebrane podatke in fakse, ter pri pošiljanju omogočite prikaz zaslona s potrditvijo prejemnika.
Omejitev razpoložljivih prejemnikov
Potrditev prejemnika pred pošiljanjem
Ustrezno omejevanje uporabe funkcij
Pri pošiljanju faksa ali uporabi mobilnih naprav lahko omejite dostop do dela ali celotne funkcije.
Omejitev pošiljanja faksa
Omejitev uporabe mobilne naprave
Preprečevanje nenadzorovanega tiskanja dokumentov in kraje podatkov
Podatke za tiskanje, poslane iz računalnika, ali prejete fakse v napravi lahko shranite, ne da bi jih takoj natisnili.
Omejitev tiskanja (Model z zaslonom s senzorji)
99RA-06L