Preprečevanje nepooblaščene uporabe

V napravi lahko upravljate različne informacije, vključno z imenikom. V njej so na voljo tudi različne nastavitve za zagotavljanje učinkovitega upravljanja in delovanja. Te informacije in nastavitve so sicer priročni, vendar lahko povzročijo tudi uhajanje podatkov in druge varnostne težave, če lahko do informacij in nastavitev dostopa kdor koli.
Z ukrepi lahko omejite dostop in onemogočite funkcije glede na stanje uporabe funkcije, da poskrbite za varnejšo uporabo naprave.
Omejevanje dostopa do informacij in nastavitev
Z omejitvijo uporabnikov in postopkov, ki dostopajo do informacij in nastavitev v napravi, lahko preprečite nepooblaščeno uporabo ter zaščitite zaupne podatke.
Omejitev registracije in upravljanja imenika (Model z zaslonom s senzorji)
Omejevanje uporabe portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Omejitev uporabe mobilne naprave
Onemogočanje neuporabljenih funkcij
Neuporabljene funkcije lahko onemogočite, da preprečite vdor od zunaj.
Preprečevanje povezave z računalnikom prek vrat USB
Konfiguriranje protokola LPD, RAW ali WSD
Onemogočanje komunikacije HTTP

Glejte tudi

Za podrobnosti o skrbniškem računu si oglejte to poglavje.
Nastavitev ID-ja in kode PIN oddelka za skrbnika
99RA-06Y