Dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ni mogoč

Če se prikaže sporočilo [Cannot access Remote UI.] ali [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] in ne morete odpreti portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), odpravite težave tako, da preverite spodnje elemente.
Nastavite kodo PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) morate nastaviti kodo PIN za dostop do portala Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).
Za konfiguracijo te nastavitve potrebujete skrbniške pravice.
Model z zaslonom s senzorji
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitve upravljanja]  [Nast. daljin. UI/Posodob. stroj. opreme] [Nastavitve daljinskega UI] [Varnostne nast. za dostop do odd. UI] [Vključeno] vnesite kodo PIN [Uporabi] znova vnesite kodo PIN [Uporabi]
Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči  [Meni]  [Nastavitve upravljanja]  [Nast. daljin. UI/Posodob. stroj. opreme]  [Nastavitve daljinskega UI]  [Varnostne nast. za dostop do odd. UI]  [Vključeno]  vnesite kodo PIN  znova vnesite kodo PIN 
* Kode PIN, ki vsebuje samo ničle, npr. »00« ali »0000000«, ne morete nastaviti.
Spremenite kodo PIN upravitelja sistema.
Pri prijavi z načinom upravitelja sistema morate najprej spremeniti kodo PIN upravitelja sistema iz privzete nastavitve.
Za spreminjanje nastavitev so potrebne skrbniške pravice.
Model z zaslonom s senzorji
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči [Meni] [Nastavitve upravljanja] [Upravljanje uporabnikov] [Nastavitve podatkov sistemskega skrbnika] [ID in PIN skrbnika sistema] vnesite ID upravitelja sistema [Uporabi] vnesite kodo PIN [Uporabi] in znova vnesite kodo PIN [Uporabi]
Model s 5-vrstičnim zaslonom LCD
Zaslon [Domov] na nadzorni plošči  [Meni]  [Nastavitve upravljanja]  [Upravljanje uporabnikov]  [Nastavitve podatkov sistemskega skrbnika]  [ID in PIN skrbnika sistema]  vnesite ID upravitelja sistema vnesite kodo PIN  znova vnesite kodo PIN 
* Ne morete nastaviti ID-ja upravitelja sistema ali kode PIN, ki je sestavljena iz vseh ničel, kot je npr. »00« ali »0000000«.
* Po spremembi nastavitev omogočite dostop do ID-ja in kode PIN upravitelja sistema samo določenim upraviteljem.
99RA-0E4