Preverjanje elementov, ki jih je mogoče konfigurirati v napravi, in njihovih nastavitev

Natisnete lahko seznam podatkov uporabnika in seznam podatkov upravitelja sistema, da preverite elemente, ki jih je mogoče konfigurirati v napravi, in njihove nastavitve.
Tiskanje in ogled poročil ter seznamov
Seznam uporabniških podatkov
Prikaže nastavitve, za katere ne potrebujete skrbniških pravic.
Seznam podatkov skrbnika sistema
Prikaže nastavitve, za katere potrebujete skrbniške pravice.
99RA-0E7