Tiskanje je počasno

Do natisa prve strani poteče nekaj časa. Po neprekinjenem tiskanju ali tiskanju na ozek papir je lahko hitrost tiskanja počasnejša, in sicer zaradi omogočanja prilagoditev temperature ali kakovosti slike naprave.
V vseh drugih primerih je morda prišlo do napake. Odpravite težave tako, da preverite spodnje elemente.
Preverite usmerjenost papirja.
Do te težave lahko pride zaradi usmerjenosti papirja. Spremenite usmerjenost papirja, če je to mogoče. Nalaganje papirja
99RA-0CL