Čišćenje uređaja

Da biste osigurali učinkovitu upotrebu uređaja, redovito čistite njegove dijelove i održavajte ih čistima.
Ako se izvornik ili papir zaprlja ili je kvaliteta ispisa lošija, očistite dijelove koji uzrokuju problem u skladu sa simptomima.
Dijelovi koje je potrebno čistiti redovito
Redovito čistite gornje površine uređaja () i donju stranu kopirnog stakla / ulagača ili poklopca kopirnog stakla ().
Čišćenje površine uređaja
Čišćenje kopirnog stakla
Dijelovi koje je potrebno čistiti kada se pojave određeni problemi
Ako se pojave sljedeći simptomi, očistite ulagač () ili sklop za fiksiranje te bubanj () unutar uređaja.
Izvornik se zaprljao, papir se zaglavio ili se na ispisanim dokumentima pojavljuju mrlje.
Čišćenje ulagača
Papir se zaprljao ili je kvaliteta ispisa lošija.
Čišćenje sklopa za fiksiranje
Čišćenje bubnja.
99L5-09F