Popis potrošnog materijala

Nazivi stavki potrošnog materijala za uređaj i broj listova koje je moguće ispisati navedeni su u nastavku.
Uz to, prilikom rukovanja potrošnim materijalom i pohrane tog materijala potrebno je poduzimati mjere opreza. Pročitajte i odjeljak „Važne sigurnosne upute.” Priručnici uređaja
Za optimalnu kvalitetu ispisa preporučuje se korištenje originalnih tonera, spremnika i dijelova tvrtke Canon.

Spremnik za toner

Priloženi spremnik tonera
Prosječan broj listova koje je moguće ispisati*1 pomoću isporučenih spremnika tonera naveden je u nastavku.
*1 Broj ispisanih stranica temelji se na normi „ISO/ IEC 19752” (globalna norma za „način određivanja broja ispisanih stranica spremnikom tonera za pisače jednobojne elektrofotografske pisače i višefunkcijske uređaje koji sadrže komponente pisača” koju izdaje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO)) pri ispisu na obični papir formata A4 zadanom postavkom gustoće ispisa.
700 listova
Zamjenski spremnik tonera
Zamjenski originalni spremnik tonera tvrtke Canon i prosječan broj listova koje je moguće ispisati*1 navedeni su u nastavku.
Za optimalnu kvalitetu ispisa preporučuje se korištenje izvornih spremnika tonera tvrtke Canon.
*1 Broj ispisanih stranica temelji se na normi „ISO/ IEC 19752” (globalna norma za „način određivanja broja ispisanih stranica spremnikom tonera za pisače jednobojne elektrofotografske pisače i višefunkcijske uređaje koji sadrže komponente pisača” koju izdaje Međunarodna organizacija za normizaciju (ISO)) pri ispisu na obični papir formata A4 zadanom postavkom gustoće ispisa.
Canon Cartridge 071
1200 listova
Canon Cartridge 071 H
2500 listova
Spremnik tonera pohranite na način opisan u nastavku. Pohrana spremnika tonera na neprikladnoj lokaciji ili okruženju može izazvati probleme kao što je gubitak podataka.
Pohranite zatvoreno do trenutka upotrebe.
Spremnik tonera nemojte pohraniti okomito ni naopačke.
Spremnik tonera nemojte čuvati na sljedećim mjestima:
mjesta izložena otvorenom plamenu
mjesta izložena izravnom sunčevu svjetlu ili jarkoj svjetlosti tijekom pet minuta ili više
mjesta izložena preslanom zraku
mjesta jako izložena korozivnim plinovima (npr. aerosolni sprejevi i amonijak)
vrlo vruća i/ili vlažna mjesta
mjesta izložena dramatičnim promjenama temperature i vlažnosti gdje je vjerojatna pojava kondenzacije
vrlo prašna mjesta
mjesta u dosegu djece
u blizini proizvoda na koje utječe magnetizam (npr. diskete ili diskovi)
Materijal za pakiranje pohranite na sigurnom mjestu za buduću upotrebu. Bit će potrebno u situacijama kao što je pohrana uređaja bez spremnika tonera.
Canon zadržava pravo na promjenu položaja, preoblikovanje, dodavanje ili uklanjanje materijala za pakiranje bez prethodne obavijesti.
Spremnik tonera pohranite u sljedećim uvjetima:
Raspon temperature za pohranu: -20 - 40 °C
Raspon vlažnosti kod pohrane: Od 35 % do 85 % (relativne vlažnosti, bez kondenzacije)*1
*1 Čak i unutar odobrenog raspona vlažnosti za pohranu, unutar spremnika tonera moguće je stvaranje kapljica vode (kondenzacija) ako postoji razlika u temperaturi izvan spremnika tonera i unutar njega. Kondenzacija će štetno utjecati na kvalitetu ispisa.
Upozorenje na krivotvorene spremnike za toner
Imajte na umu da na tržištu postoje krivotvoreni spremnici tonera tvrtke Canon. Korištenje krivotvorenog tonera može uzrokovati lošu kvalitetu ispisa ili loše performanse uređaja. Canon nije odgovoran ni za kakav kvar, nezgodu ni štetu prouzročenu korištenjem krivotvorenog spremnika tonera.
Dodatne informacije potražite u odjeljku https://global.canon/ctc/.
Spremnik tonera može biti potrebno zamijeniti prije nego što dosegne prosječni broj listova koje je moguće ispisati, ovisno o okruženju u kojem je uređaj instaliran, formatu papira za ispis i vrsti izvornika.
Skraćivanjem vremena do automatskog isključivanja u odnosu na zadanu postavku (4 sata) može se skratiti vijek upotrebe spremnika tonera.
99L5-09X