Ručno konfiguriranje postavki za Ethernet

Pa zadanom se, kada se uređaj poveže sa žičnim LAN-om, automatski prepoznaje način komunikacije putem Etherneta i vrsta Etherneta i to se dvoje može koristiti bez izmjena. Ovisno o radnom okruženju, možda ćete ipak morati promijeniti postavke Etherneta da bi odgovarale postavkama perifernih uređaja.
U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. [Postavke Ethernet upravljačkog programa]
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Network Settings] [Ethernet Driver Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit Ethernet Driver Settings].
4
Poništite okvir [Auto Detect].
5
Odaberite način komunikacije.
U uobičajenim okolnostima odaberite [Full Duplex]. Kada je mrežni usmjerivač postavljen na komunikaciju metodom polovičnog dupleksa, odaberite [Half Duplex].
6
Odaberite vrstu Etherneta pa kliknite [OK].
7
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.
99L5-01L