Konfiguriranje SNTP-a

Za dohvaćanje informacija s vremenskog poslužitelja na mreži konfigurirajte Simple Network Time Protocol (SNTP). Kada je konfiguriran SNTP, vremenski se poslužitelj provjerava u određenim intervalima radi prilagođavanja vremena i održavanja točnog vremena na uređaju.
Uređaj podržava NTP poslužitelj (NTPv3) i SNTP poslužitelj (SNTPv3 i v4).
Konfigurirajte ove postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu. Postavke se ne mogu konfigurirati putem upravljačke ploče.
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
Potrebne pripreme
Vrijeme se prilagođava u skladu s UTC-om (koordiniranim svjetskim vremenom) pa je potrebno definirati postavku vremenske zone. Postavljanje datuma i vremena
Pripremite IP adresu NTP ili SNTP poslužitelja i imajte je pri ruci.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Network Settings] [SNTP Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit SNTP Settings].
4
Potvrdite okvir [Use SNTP].
5
U odjeljak [NTP Server Name] unesite IP adresu NTP/SNTP poslužitelja.
Kad koristite DNS poslužitelj, možete unijeti naziv glavnog računala ili FQDN umjesto IP adrese.
Primjer unosa:
ntp.primjer.com
6
U odjeljak [Polling Interval] unesite interval u kojem želite da se provjerava poslužitelj i prilagođava vrijeme.
7
Kliknite [OK].
8
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.
Provjera komunikacije s NTP ili SNTP poslužiteljem
Komunikaciju provjerite na sljedeći način: Ako uređaj ispravno komunicira s poslužiteljem, [OK] se prikazuje u odjeljku [NTP Server Check Result].
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava kliknite [Settings/Registration] [Network Settings] [SNTP Settings] [Check NTP Server].
* Ovime se provjerava komunikacijski status, ali se ne prilagođava vrijeme.
99L5-01X