Konfiguriranje WINS-a

Kada se uređaj koristi u mrežnom okruženju u kojem se koristi i NetBIOS i TCP/IP, konfigurirajte Windows Internet Name Service (WINS) za pretvaranje NetBIOS naziva u IP adresu.
Za omogućivanje WINS-a navedite WINS poslužitelj. WINS se ne može koristiti u IPv6 okruženju.
U ovom se odjeljku opisuje kako konfigurirati postavke s pomoću sučelja za daljinski pristup Remote UI na računalu.
Na upravljačkoj ploči odaberite [Izbornik] na zaslonu [Početni zaslon] pa odaberite [Osobne postavke] da biste konfigurirali postavke. [Postavke WINS]
Potrebne su administratorske ovlasti. Potrebno je ponovno pokrenuti uređaj da bi se postavke primijenile.
Potrebne pripreme
Postavljanje naziva računala i naziva radne grupe. Postavljanje naziva računala i naziva radne grupe
Pripremite IPv4 adresu WINS poslužitelja i imajte je pri ruci.
1
Prijavite se u sučelje za daljinski pristup Remote UI u načinu rada za upravitelja sustava. Pokretanje sučelja Remote UI
2
Na stranici portala sučelja za daljinski pristup Remote UI kliknite [Settings/Registration]. Stranica portala sučelja za daljinski pristup Remote UI
3
Kliknite [Network Settings] [WINS Settings] [Edit].
Prikazuje se zaslon [Edit WINS Settings].
4
Potvrdite okvir [WINS Resolution].
5
Upišite IPv4 adresu WINS poslužitelja i kliknite [OK].
Ako se IP adresa WINS poslužitelja dohvaća s DHCP poslužitelja, ta je IP adresa prioritetna. Konfiguriranje DNS-a
6
Ponovno pokrenite uređaj. Ponovno pokretanje uređaja
Postavke će se primijeniti.
99L5-01U