Papir se često zaglavljuje

Otklonite poteškoće tako što ćete provjeriti sljedeće stavke.
Ima li u unutrašnjosti uređaja ostataka papira ili stranih tijela?
Uklonite ostatke papira ili strana tijela. Zaglavljeni papir
Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira
Je li papir pravilno umetnut?
Dobro razlistajte papir u malim snopovima kako se listovi ne bi slijepili.
Poravnajte rubove nekoliko puta tapkajući papirom po ravnoj površini prije nego što ga umetnete. Umetanje papira
Provjerite ne prelazi li umetnuti papir crtu za ograničenje količine ().
Provjerite nisu li vodilice za papir prelabavo ili prečvrsto postavljene.
Dolazi li do zaglavljivanja papira pri ispisu na poleđinu ispisanog papira?
Dobro izravnajte rubove papira da biste otklonili moguće uvijanje.
* Za ispis na poleđinu ispisanog papira možete koristiti samo papir ispisan ovim uređajem. Nemojte koristiti papir ispisan drugim pisačem ili višenamjenskim uređajem jer to može uzrokovati zaglavljivanje papira ili oštećenje uređaja.
Nastaje li problem pri neprekidnom ispisu?
Ako je tako, postavljanje postavke [Pravilan prijenos papira] na [Uključeno] može smanjiti učestalost zaglavljivanja papira.
Model s dodirnim zaslonom
Na zaslonu [Početni zaslon] upravljačke ploče  [Izbornik]  [Podešavanje/održavanje]  [Prilagodi kvalitetu slike]  [Posebna obrada]  [Pravilan prijenos papira]  [Uključeno]
Model 5 Lines LCD
[Početni zaslon] na upravljačkoj ploči  [Izbornik]  [Podešavanje/održavanje]  [Prilagodi kvalitetu slike]  [Posebna obrada]  [Pravilan prijenos papira]  [Uključeno] 
* Kad odaberete [Uključeno], brzina ispisa možda će se smanjiti.
99L5-0A5