Papir se ne uvlači ili se zajedno uvlače dva lista ili više njih

Otklonite poteškoće tako što ćete provjeriti sljedeće stavke.
Koristite li odgovarajući papir?
Provjerite može li se koristiti papir koji se nalazi u uređaju te ga po potrebi zamijenite odgovarajućim papirom.
Papir koji se može upotrijebiti
Umetanje papira
Je li papir pravilno umetnut?
Dobro razlistajte papir u malim snopovima kako se listovi ne bi slijepili.
Poravnajte rubove nekoliko puta tapkajući papirom po ravnoj površini prije nego što ga umetnete. Umetanje papira
Nemojte zajedno umetati papire različitih veličina ili vrsta.
99L5-0C0