Interiorul

Introduceți cartușul de toner în aparat. Înlocuirea cartuşului de toner

Panou de operare

Ridicați panou de operare pentru a înlocui cartuşul de toner și pentru a degaja blocajele de hârtie.
Înlocuirea cartușului de toner
Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie, tava de ieșire și partea din spate

Capac de toner

Deschideţi capacul de toner pentru a înlocui cartuşul de toner și pentru a degaja blocajele de hârtie.
Înlocuirea cartușului de toner
Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie, tava de ieșire și partea din spate

Ghidaje de ieșire pentru hârtie

Deschideţi ghidajele de ieșire pentru hârtie pentru a elimina blocajele de hârtie. Blocaje de hârtie în sertarul pentru hârtie, tava de ieșire și partea din spate
99LC-008