Confirmarea destinației înainte de trimitere

Configurați setările pentru afișarea unui ecran care confirmă destinația înainte de trimiterea unui fax. Confirmați lipsa erorilor din destinația specificată și din informațiile introduse, pentru a preveni trimiterea accidentală.
Selectarea situației în care se afișează ecranul de confirmare
La specificarea unei destinații cu un număr de apelare codată
Când se specifică o destinație cu un număr de apelare codată, destinația înregistrată și numele destinației sunt afișate pe ecranul de confirmare. Când un grup este înregistrat la un număr de apelare codată, se afișează numele grupului și numărul de destinație.
La trimiterea unui fax
Când apăsați pe [Start] pentru a trimite un fax, se afișează un ecran care confirmă destinația. Setați dacă acest ecran se afișează numai când se trimite la mai multe destinații (difuzare secvențială) sau când se trimite un fax.
Când se introduce un număr de fax folosind tastele numerice
Când introduceți un număr de fax folosind tastele numerice și apăsați pe [Start], apare un ecran în care vi se cere să introduceți din nou numărul. Când introduceți o a doua destinație, precum și destinații ulterioare, acestea sunt afișate înainte de introducerea destinației următoare.
În această secțiune este descris modul de configurare a setărilor folosind IU la distanță de la un computer.
Pe panoul de operare, selectați [Meniu] în ecranul [Pornire], apoi selectați [Setări funcţii] pentru a configura setările. [Setări comune] (Model panou tactil)/[Confirmare număr fax introdus]
Sunt necesare privilegii de administrator.
1
Conectați-vă la Remote UI (IU la distanță) în modul Administrator sistem. Pornirea caracteristicii IU la distanţă
2
În pagina portalului IU la distanță, faceți clic pe [Settings/Registration]. Pagina portalului pentru Remote UI (IU la distanță)
3
Faceți clic pe [TX Settings].
Se afișează ecranul [TX Settings].
4
Configurați setarea astfel încât să se afișeze ecranul care confirmă destinația.
Pentru a afișa ecranul la specificarea destinației utilizând un număr de apelare codată
1
Faceți clic pe [Common Settings] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit Common Settings].
2
În [Common Settings], bifați caseta de selectare [Confirm When Using One-Touch/Coded Dial TX].
3
Faceți clic pe [OK].
Pentru a afișa ecranul atunci când se trimite un fax
1
Faceți clic pe [Common Settings] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit Common Settings].
2
În [Common Settings], bifați caseta de selectare [Confirm Destination Before Sending] și selectați elementul de afișat.
3
Faceți clic pe [OK].
Pentru a afișa ecranul la introducerea unui număr de fax utilizând tastele numerice
1
Faceți clic pe [Fax TX Settings] [Edit].
Se afișează ecranul [Edit Fax TX Settings].
2
În [Basic Settings], bifați caseta de selectare [Confirm Entered Fax Number].
3
Faceți clic pe [OK].
5
Deconectați-vă de la IU la distanță.
99LC-06S