Nu se poate accesa Remote UI (IU la distanță)

Dacă apare mesajul [Cannot access Remote UI.] sau [Cannot continue the settings because the function to perform settings for the device is restricted.] și dvs. nu puteți accesa Remote UI (IU la distanță), depanați verificând elementele de mai jos.
Setați codul PIN de acces la Remote UI (IU la distanță).
Pentru a accesa Remote UI (IU la distanță), trebuie să setați codul PIN de acces la Remote UI (IU la distanță).
Sunt necesare privilegii de administrator pentru a configura setarea.
Model panou tactil
Ecranul [Pornire] de pe panoul de operare [Meniu] [Setări gestionare]  [Setări IU la dist./Actualizare firmware] [Setări IU la distanţă] [Setări securitate acces IU la distanţă] [Pornit] introduceți codul PIN [Aplicare] introduceți din nou codul PIN [Aplicare]
Model LCD cu 5 linii
Ecranul [Pornire] de pe panoul de operare  [Meniu]  [Setări gestionare]  [Setări IU la dist./Actualizare firmware]  [Setări IU la distanţă]  [Setări securitate acces IU la distanţă]  [Pornit]  introduceți codul PIN  introduceți din nou codul PIN 
* Nu se poate defini un cod PIN format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.
Modificați codul PIN al administratorului de sistem.
Când vă conectați cu modul Administrator de sistem, trebuie să modificați codul PIN al administratorului de sistem față de setările implicite.
Sunt necesare privilegii de administrator pentru a modifica setarea.
Model panou tactil
Ecranul [Pornire] de pe panoul de operare [Meniu] [Setări gestionare] [Gestionare utilizator] [Setări informaţii administrator sistem] [ID şi PIN Administrator Sistem] introduceți ID-ul administratorului de sistem [Aplicare] introduceți codul PIN [Aplicare] introduceți din nou codul PIN [Aplicare]
Model LCD cu 5 linii
Ecranul [Pornire] de pe panoul de operare  [Meniu]  [Setări gestionare]  [Gestionare utilizator]  [Setări informaţii administrator sistem]  [ID şi PIN Administrator Sistem]  introduceți ID-ul administratorului de sistem introduceți codul PIN  introduceți din nou codul PIN 
* Nu se poate defini un ID sau un cod PIN de administrator de sistem format numai din zerouri, precum „00” sau „0000000”.
* După modificarea setărilor, permiteți unui număr limitat de administratori să aibă acces la ID-ul și la codul PIN al administratorului de sistem.
99LC-0E4