เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

เครื่องหมายการค้า

Adobe, Acrobat และ Reader เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ
Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X, และ Safari เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. AirPrint และโลโก้ AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
iOS เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ และใช้ภายใต้การอนุญาต
Mopria®, โลโก้ Mopria® และโลโก้ Mopria® Alliance เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Mopria Alliance, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
Google Chrome, Chrome OS, Chromebook และ Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
This product contains the Universal Font Scaling Technology or UFST® under license from Monotype Imaging, Inc.
UFST® is a trademark of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions.
UFST: Copyright © 1989 - 1996, 1997, 2003, 2004, 2008, 2014 all rights reserved, by Monotype Imaging Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.
Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.
All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.
Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.
Adobe, the Adobe logo, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ชื่อยี่ห้อและชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเอกสารนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของเจ้าของยี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ

ลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำเนื้อหาของเอกสารนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
 
V_220726
98CK-0EL