การปรับระดับเสียง (รุ่นแผงสัมผัส)

คุณสามารถปรับระดับเสียงที่ส่งออกมาจากเครื่องได้ แล้วตั้งค่าว่าจะให้เครื่องส่งเสียงเพื่อแจ้งการทำงานและสถานะหรือไม่
98CK-03H