การตั้งค่าการสแกนต้นฉบับแฟกซ์

หากผู้รับไม่สามารถอ่านข้อความหรือแฟกซ์ที่ส่งไม่เป็นไปตามที่ต้องการ สามารถปรับการตั้งค่าและส่งแฟกซ์อีกครั้ง คุณสามารถปรับคุณภาพของภาพได้ เช่น เมื่อภาพแฟกซ์ไม่ชัดเจนหรืออ่านข้อความยาก
การค้นคืนการตั้งค่าในอดีต (รายการบันทึกงาน TX)
คุณสามารถใช้รายการบันทึกงาน TX เพื่อค้นคืนการตั้งค่าที่ใช้ส่งแฟกซ์ในอดีต การระบุปลายทาง (รายการบันทึกงาน TX) (รุ่นแผงสัมผัส)
[ความละเอียด]
เลือกความละเอียดในการสแกนต้นฉบับ
ยิ่งความละเอียดสูงเท่าไหร่ ภาพก็ยิ่งคมชัดมากเท่านั้น แต่ต้องใช้เวลาในการส่งข้อมูลนานขึ้น
[ความเข้ม]
ปรับความละเอียดเพื่อให้เหมาะกับต้นฉบับ
กด [+] เพื่อเพิ่มความละเอียด และกด [-] เพื่อลดความละเอียด
[ต้นฉบับ 2 ด้าน]
ให้เลือกตัวเลือกนี้ตามการวางแนวด้านบนและด้านล่างของด้านหน้าและด้านหลังของต้นฉบับที่วางลงบนเครื่อง
หากต้องการสแกนเอกสารแบบ 2 ด้าน ให้เลือก [ชนิดหนังสือ] หรือ [ชนิดปฏิทิน]
[ความคมชัด]
ปรับความคมชัด
เน้นเส้นรูปร่างและเส้นต่างๆ เพื่อให้ชัดเจนขึ้น หรือปรับให้บางลงเพื่อให้ดูนุ่มนวลขึ้น
ตัวอย่างการปรับความคมชัด:
เพื่อทำให้ข้อความหรือรูปร่างที่เบลอชัดเจนขึ้น
กด [+]
เพื่อลดลายมัวเร (moiré) (ลายรบกวนในแนวตั้ง) ในรูปถ่าย
กด [-]
98CK-051