ตัวป้อน

ฝาครอบตัวป้อน

เปิดฝาครอบตัวป้อนเมื่อจะทำความสะอาดด้านในของตัวป้อน หรือนำกระดาษที่ติดอยู่ด้านในตัวป้อนออก

แผงตั้งกระดาษ

ปรับแผงตั้งกระดาษให้ชนกับขอบของต้นฉบับเพื่อจัดวางต้นฉบับอย่างเหมาะสม

ถาดใส่ต้นฉบับ

คุณสามารถใส่ต้นฉบับสองแผ่นหรือมากกว่าลงในถาดใส่ต้นฉบับ การวางต้นฉบับ

ถาดรองรับต้นฉบับที่ออกมา

ต้นฉบับที่สแกนแล้วจะถูกดันออกมาที่ถาดรองรับต้นฉบับที่ออกมา

พื้นที่สแกนเอกสารที่ป้อน

ต้นฉบับที่ใส่ในตัวป้อนจะถูกสแกน
ห้ามวางวัตถุบนถาดรองรับต้นฉบับที่ออกมา เพราะจะทำให้ต้นฉบับเสียหายได้
หากมีอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อใช้ตัวป้อน ให้ทำความสะอาดตัวป้อน: การทำความสะอาดตัวป้อน
ต้นฉบับออกมาสกปรก
ต้นฉบับติดบ่อยๆ
งานพิมพ์มีรอยเปื้อนหลังจากสแกน ถ่ายเอกสาร หรือส่งแฟกซ์
98CK-009