ข้อมูลจำเพาะของตัวป้อน

ชนิดของตัวป้อน
MF275dw / MF274dn
ตัวป้อนเอกสารอัตโนมัติ
ขนาดและชนิดของต้นฉบับ
ขนาดของต้นฉบับ
สูงสุด: 216.0 มม. x 356.0 มม.
ต่ำสุด: 148.0 มม. x 105.0 มม.
น้ำหนักต้นฉบับ
50 กรัม/เมตร² ถึง 105 กรัม/เมตร²
ความจุของที่เก็บต้นฉบับ
(A4)
35 แผ่น (80 กรัม/เมตร²)
ความเร็วในการสแกนต้นฉบับ
(A4)
การถ่ายสำเนา (300 dpi x 600 dpi)
การสแกนแบบ 1 ด้าน
ครบทุกสี: 7 หน้า/นาที
ขาวดำ: 20 หน้า/นาที
การถ่ายสำเนา (300 dpi x 300 dpi)*1
การสแกนแบบ 1 ด้าน
ครบทุกสี: 15 หน้า/นาที
ขาวดำ: 20 หน้า/นาที
*1 อาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมการใช้งานและเงื่อนไขการใช้งาน
98CK-00J