การทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ คุณสามารถปรับแต่งแผงการดำเนินงานในแบบที่คุณต้องการเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดระยะเวลาในการใช้เครื่อง
การพิมพ์ข้อมูลโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
การพิมพ์ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
คุณสามารถสั่งพิมพ์ข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับเครื่องในขณะที่ใช้แอปพลิเคชัน เครื่องรองรับการเชื่อมต่อโดยตรง ช่วยให้การตั้งค่าการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นไปอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องใช้เราเตอร์ LAN แบบไร้สาย
การเชื่อมโยงกับอุปกรณ์เคลื่อนที่และการผสานรวมกับบริการ Cloud
 
การกำหนดแผงการดำเนินงานในแบบที่ต้องการเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
การใช้รายการบันทึกงานเพื่อส่งแฟกซ์
คุณสามารถส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางที่ระบุในอดีต โดยเรียกดูรายการบันทึกงาน TX สำหรับงานแฟกซ์ นอกจากการเรียกดูปลายทางแล้ว คุณยังสามารถเรียกดูการตั้งค่าที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกำหนดค่าการตั้งค่าอีกครั้ง
การระบุปลายทาง (รายการบันทึกงาน TX) (รุ่นแผงสัมผัส)
 
การกำหนดแผงการดำเนินงานในแบบที่ต้องการเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น
ในฟังก์ชันการสแกน คุณสามารถลงทะเบียนการตั้งค่าที่ใช้บ่อยเพื่อการสแกนที่สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
[ตั้งค่าปุ่มทางลัด]
ในฟังก์ชันการถ่ายเอกสาร คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้นมาตรฐานที่ใช้เมื่อเรียกใช้ฟังก์ชันต่างๆ
การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเริ่มต้น
 
98CK-011