การใช้บริการผสานรวมกับ Cloud เพื่อสั่งพิมพ์หรือสแกน

คุณสามารถใช้บริการผสานรวมกับ Cloud ของ Canon เพื่อสั่งพิมพ์เอกสารและรูปถ่ายที่จัดเก็บไว้ในบริการ Cloud
คุณยังสามารถใช้บริการนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สแกนไว้ในบริการ Cloud อีกด้วย
การใช้งาน
หากต้องการใช้บริการผสานรวมกับ Cloud จะต้องลงทะเบียนเครื่องก่อน
คุณสามารถออกรหัสลงทะเบียนที่ใช้เพื่อลงทะเบียนเครื่องด้วย [เมนู]  [ค่ากำหนด]  [เครือข่าย]  [ตั้งค่าบริการเว็บ]  [ออกรหัสลงทะเบียน] สำหรับ รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด คุณสามารถออกรหัสลงทะเบียนด้วย [เมนู]    [ค่ากำหนด]    [เครือข่าย]    [ตั้งค่าบริการเว็บ]    [ออกรหัสลงทะเบียน].
[ตั้งค่าบริการเว็บ]
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีลงทะเบียนเครื่องและวิธีสั่งพิมพ์และสแกน โปรดดู ที่นี่
* บริการนี้อาจไม่มีให้บริการ และแอปพลิเคชันที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค
98CK-0ES