การเตรียมการพิมพ์

เมื่อต้องการพิมพ์จากเครื่อง คุณต้องเตรียมการพิมพ์ตามวิธีการพิมพ์และสภาพแวดล้อมการใช้งาน
98CK-03R