การจำกัดการพิมพ์ (รุ่นแผงสัมผัส)

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ไม่สามารถพิมพ์แฟกซ์ที่ได้รับโดยทันที วิธีนี้ไม่เพียงป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและเอกสารที่พิมพ์โดยไม่มีคนเฝ้าเท่านั้น แต่ยังป้องกันการพิมพ์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย ซึ่งจะช่วยประหยัดกระดาษ
98CK-06U