หากปัญหายังคงอยู่

หากปัญหายังคงอยู่แม้จะลองใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแล้ว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนบริการของคุณ
อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง
การถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเองอาจทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ

สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนติดต่อหาเรา

ชื่อผลิตภัณฑ์ (MF275dw / MF274dn / MF272dw / MF271dn)
ตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์
รายละเอียดของปัญหา (เช่น รายละเอียดการดำเนินงานและผลลัพธ์)
หมายเลขลำดับประจำสินค้า
วิธีการดูหมายเลขลำดับประจำสินค้า
รุ่นแผงสัมผัส
 บนแผงการดำเนินงาน [สถานะอุปกรณ์] [หมายเลขผลิตภัณฑ์]
รุ่นจอ LCD แบบ 5 บรรทัด
หน้าจอ [Home] บนแผงการดำเนินงาน  [Status Monitor]   [สถานะอุปกรณ์]    [หมายเลขผลิตภัณฑ์]  
คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้โดยใช้ UI ระยะไกลจากคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย การจัดการเครื่องจากคอมพิวเตอร์ (UI ระยะไกล)
นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบข้อมูลนี้ได้บนป้ายชื่อที่ด้านหลังของเครื่องได้อีกด้วย
98CK-0E9