ไม่สามารถส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางระหว่างประเทศได้

แก้ไขปัญหาด้วยการตรวจสอบตามรายการด้านล่าง
ใส่เวลารอ (หยุดชั่วคราว)
เมื่อส่งแฟกซ์ไปยังปลายทางระหว่างประเทศ ให้ใส่หมายเลขติดต่อระหว่างประเทศ รหัสประเทศ และหมายเลขแฟกซ์ของปลายทางตามลำดับ ให้กด [หยุดชั่วคราว] ระหว่างหมายเลขเพื่อเพิ่มการหยุดชั่วคราว
หากคุณยังคงไม่สามารถส่งแฟกซ์ได้หลังจากใส่การหยุดชั่วคราวแล้ว ให้เปลี่ยนเวลาหยุดชั่วคราว
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกล [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] ใน [Set Pause Time] ใส่เวลาหยุดชั่วคราว [OK]
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า [ตั้งค่าเวลาหยุดชั่วคราว]
ลดความเร็วในการเริ่มต้นการสื่อสาร
ลองส่งแฟกซ์หลังจากลดความเร็วในการเริ่มต้นการสื่อสารในระยะต่างๆ
เข้าสู่ระบบ UI ระยะไกลในโหมดผู้จัดการระบบ [Settings/Registration] [TX Settings] [Fax TX Settings] [Edit] ใน [TX Start Speed] ให้เลือกความเร็ว [OK]
บนแผงการดำเนินงาน ให้เลือก [เมนู] ในหน้าจอ [Home] แล้วเลือก [การตั้งค่าฟังก์ชัน] เพื่อกำหนดการตั้งค่า [ความเร็วเริ่มต้นการส่ง]
98CK-0E0