การตั้งค่า

นี่คือรายการปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งเครื่อง ตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหาตามอาการ

ปัญหาระหว่างการติดตั้งโปรแกรมควบคุม

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สายและ LAN แบบผ่านสาย

ไม่สามารถเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
ตรวจสอบว่าเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้หรือไม่
ไม่สามารถเชื่อมต่อ LAN แบบไร้สาย
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบผ่านสาย
การตั้งค่าที่อยู่ IP อาจล้มเหลว ตั้งค่าที่อยู่ IP อีกครั้ง
การตั้งค่าที่อยู่ IPv4
การตั้งค่าที่อยู่ IPv6
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ LAN แบบไร้สายและ LAN แบบผ่านสายพร้อมกันได้
คุณไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่องกับ LAN แบบไร้สายและ LAN แบบผ่านสายพร้อมกันได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับ USB และ LAN แบบไร้สาย หรือ USB และ LAN แบบผ่านสายได้พร้อมกัน
ไม่สามารถเชื่อมต่อโดยใช้การเข้ารหัส TLS
หากคุณระบุเวอร์ชัน TLS ที่ระบบปฏิบัติการ OS เบราว์เซอร์ หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ไม่รองรับ คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องโดยใช้การเข้ารหัส TLS
อัปเดตระบบปฏิบัติการ OS และซอฟต์แวร์อื่นๆ ของคุณ หรือดาวน์เกรดเวอร์ชัน TLS ทีละน้อยจนกว่าคุณจะสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องได้สำเร็จ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการดาวน์เกรดเวอร์ชัน TLS ของคุณอาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อไม่ได้รับการป้องกันด้วยการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ
การใช้ TLS

ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ USB

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสื่อสารกับเครื่องได้
ลองทำตามวิธีการต่อไปนี้:
เปลี่ยนสาย USB หากสาย USB ยาว ให้เปลี่ยนเป็นสายแบบสั้น
หากคุณใช้ฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องกับคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยใช้สาย USB
98CK-0C1