Phụ lục

Trong chương này, bạn có thể xem các hướng dẫn sử dụng của máy và các thao tác cơ bản cần thiết khi sử dụng máy với máy tính.
Các Hướng Dẫn Sử Dụng Của Máy
Các hướng dẫn sử dụng được cung cấp theo mục đích của bạn.
Các Hướng Dẫn Sử Dụng Của Máy
Hướng dẫn người dùng (hướng dẫn sử dụng này) chứa thông tin về tất cả chức năng của máy và thông số kỹ thuật cũng như cách bảo trì máy. Bạn có thể tìm kiếm những thông tin cụ thể cũng như thay đổi kích thước và bố cục văn bản.
Sử Dụng Hướng dẫn người dùng
Cài Đặt Hiển Thị Thủ Công
Các Thao Tác Cơ Bản Khi Sử Dụng Với Máy Tính
Bạn phải lắp đặt máy tính để sử dụng máy từ máy tính đó cũng như để xem thông tin được thiết đặt trên máy từ máy tính đó. Các thao tác được hướng dẫn bằng ví dụ về thao tác trên Windows và macOS.
Ví Dụ Về Thao Tác Khi Sử Dụng Máy Tính
Thông Tin Khác
Thông Tin, Quy Định Và Tiêu Chuẩn Môi Trường
Chú ý
Thương Hiệu Và Bản Quyền
Phần Mềm Của Bên Thứ Ba
98CL-0EA