Ngăn Giấy

Nạp giấy mà bạn thường sử dụng vào ngăn giấy. Nạp Giấy vào Ngăn Giấy

Thanh dẫn giấy

Căn chỉnh thanh dẫn giấy áp sát với các cạnh của giấy để đặt giấy đúng cách.

Nắp che khay giấy

Mở nắp che khay giấy khi nạp giấy vào ngăn giấy.
98CL-00A