Sử Dụng Dịch Vụ Tích Hợp Đám Mây Để In Và Quét

Bạn có thể sử dụng dịch vụ tích hợp đám mây của Canon để in tài liệu và ảnh được lưu trữ trong dịch vụ đám mây.
Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ này để lưu trữ dữ liệu đã quét trong các dịch vụ đám mây.
Cách Sử Dụng
Để sử dụng dịch vụ tích hợp đám mây, máy phải được đăng ký.
Bạn có thể cấp mã đăng ký được sử dụng để đăng ký máy bằng [Menu] [Sở thích] [Mạng] [Thiết Lập Dịch Vụ Web] [Cấp Mã Đăng Ký]. Đối với Mẫu máy LCD 5 dòng, bạn có thể cấp mã đăng ký bằng [Menu]    [Sở thích]    [Mạng]    [Thiết Lập Dịch Vụ Web]    [Cấp Mã Đăng Ký].
[Thiết Lập Dịch Vụ Web]
Để biết thêm thông tin về cách đăng ký máy cũng như cách in và quét, vui lòng xem đây.
* Tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực, dịch vụ này có thể không khả dụng và các ứng dụng khả dụng có thể sẽ khác nhau.
98CL-0ES