Quét

Bạn có thể quét tài liệu, ảnh và các tài liệu in khác (“bản gốc”), rồi chuyển đổi thành dữ liệu. Dữ liệu đã chuyển đổi này (“dữ liệu đã quét”) có thể được lưu dưới dạng tập tin hình ảnh hoặc PDF vào một máy tính kết nối với máy.
Bạn có thể cấu hình các cài đặt quét và lưu dữ liệu đã quét vào máy tính bằng cách sử dụng trình điều khiển máy quét và ứng dụng được cài đặt trên máy tính.
Có hai phương pháp khả dụng sau đây.
Quét Từ Máy
 
 
Quét bằng cách sử dụng định dạng và đích lưu được đặt trước với ứng dụng.
Phương pháp này sẽ lưu dữ liệu đã quét vào máy tính chỉ bằng cách thao tác với máy và thuận tiện khi quét nhiều bản gốc.
Chuẩn Bị Lưu Dữ Liệu Đã Quét vào Máy Tính
Quét (Lưu Vào Máy Tính)
Quét Bằng Phím Tắt
Quét Từ Máy Tính
 
 
Quét bằng định dạng và lưu đích được chỉ định khi quét.
Phương pháp này cho phép bạn xem dữ liệu đã quét ngay lập tức trên màn hình máy tính để bạn có thể kiểm tra chất lượng hình ảnh và thực hiện điều chỉnh.
Chuẩn Bị Lưu Dữ Liệu Đã Quét vào Máy Tính
Quét Từ Máy Tính
* Trong macOS, bạn có thể sử dụng chức năng AirPrint, là tiêu chuẩn trong OS, để quét dữ liệu từ máy tính mà không cần phải cài đặt trình điều khiển máy quét hoặc ứng dụng. Sử Dụng Ứng Dụng AirPrint Để In Và Quét Dữ Liệu Và Gửi Fax

Xem Thêm

Quét Từ Thiết Bị Di Động
Máy có thể được vận hành từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác. Điều này giúp bạn dễ dàng quét ảnh hoặc tài liệu từ thiết bị di động sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ tương thích.
Liên Kết Với Thiết Bị Di Động Và Tích Hợp Với Dịch Vụ Đám Mây
98CL-046