Kẹt Giấy Trong Khay Nạp

Lấy bản gốc bị kẹt bên trong hoặc ở mặt sau của khay nạp ra. Nếu bản gốc rách, hãy đảm bảo lấy các bộ phận ra để không còn sót lại mẩu giấy nào.
1
Nếu một bản gốc khác được đặt vào khay nạp, hãy lấy bản gốc đó ra.
2
Lấy bản gốc bị kẹt bên trong khay nạp ra.
1
Mở nắp khay nạp.
2
Nhẹ nhàng kéo bản gốc ra.
3
Đóng nắp khay nạp.
3
Đặt bản gốc vào khay nạp lại lần nữa.
Thông báo [Kẹt giấy.] biến mất và bạn có thể quét bản gốc.
Công việc mà bản gốc bị kẹt sẽ tự động bị hủy. Công việc không tiếp tục ngay cả khi bạn đặt bản gốc lại lần nữa, vì vậy hãy thực hiện lại công việc.
Nếu Kẹt Giấy Xảy Ra Nhiều Lần
Kiểm tra trạng thái của máy và bản gốc. Kẹt Giấy Xảy Ra Nhiều Lần
98CL-0A3