Mã Vạch Được In Không Thể Quét Được

Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra theo thứ tự sau đây:
Bạn Có Đang Sử Dụng Mã Vạch Rất Nhỏ Hoặc Mã Vạch Có Đường Nét Dày Không?
Phóng to mã vạch.
Nếu các đường nét mã vạch vuông góc với hướng nạp đầu ra, hãy xoay ảnh 90° sao cho các đường nét song song.
Thử sử dụng Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch
Thiết đặt [Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch] thành [Chế độ 1] trong trình điều khiển máy in có thể giải quyết vấn đề. Nếu việc đó không hiệu quả, hãy thử chọn lần lượt thành [Chế độ 2] và [Chế độ 3].
Chỉ định các cài đặt dưới đây trong màn hình [Tùy chọn in] của trình điều khiển máy in.
Thẻ [Hoàn tất]  [Cài Đặt Nâng Cao]  [Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch] chọn chế độ
* Khi cài đặt này được bật, mật độ in có thể giảm.
Nếu thiết đặt [Chế Độ Điều Chỉnh Mã Vạch] thành [Chế độ 3] không hiệu quả, việc thay đổi [Mật Độ Máy In] có thể giải quyết vấn đề.[Mật Độ Máy In]
98CL-0AS