Việc In Bị Chậm

Mất một khoảng thời gian cho đến khi trang đầu tiên được in. Tốc độ in có thể chậm hơn sau khi in liên tục hoặc in trên giấy hẹp để cho phép điều chỉnh nhiệt độ hoặc chất lượng ảnh của máy.
Trong tất cả các trường hợp khác, có thể xảy ra lỗi. Khắc phục sự cố bằng cách kiểm tra các mục bên dưới.
Kiểm Tra Hướng Giấy.
Dấu hiệu này có thể xảy ra tùy thuộc vào hướng giấy. Thay đổi hướng giấy nếu có thể. Nạp Giấy
98CL-0CK