Manual Mesin

Manual di bawah disediakan bersama mesin. Gunakan manual ini mengikut keperluan anda.
Klik pada ikon untuk memaparkan manual yang sepadan (PDF).
Arahan Keselamatan Penting
Manual ini mengandungi maklumat yang perlu untuk mencegah kecederaan dan kerosakan tidak sengaja terhadap harta.
Panduan Persediaan
Manual ini menerangkan proses yang bermula daripada membuka bungkusan mesin hingga menyediakannya agar sedia untuk digunakan.
Panduan Pengguna (manual ini)
Manual ini menerangkan semua fungsi mesin secara terperinci. Ia juga mengandungi spesifikasi dan menerangkan cara untuk menyelenggara mesin. Panduan Pengguna dipaparkan dalam pelayar Web.
Menggunakan Panduan Pengguna
Untuk maklumat tentang pemacu dan manual perisian, lihat laman manual dalam talian.
https://oip.manual.canon/
98CR-0EC