Untuk menukar tetapan lalai

Jika anda sering menggunakan tetapan dan nilai yang sama untuk fungsi faks dan salin, anda boleh menukar tetapan lalai. Jika anda tidak menukar tetapan ini, tetapan lalai akan digunakan tanpa perubahan.
Dengan mengkonfigurasi tetapan sebagai standard pilihan atau untuk menjimatkan kertas, sebagai contoh, anda boleh meningkatkan kecekapan kerja dan mengurangkan kos.
Menukar Tetapan Lalai
98CR-03E