Mencetak dengan Cetakan Universal

Cetakan Universal ialah perkhidmatan Microsoft yang membolehkan anda mencetak dokumen melalui awan. Tidak perlu memasang pemacu pencetak untuk mencetak dokumen dari komputer anda. Anda juga boleh mencetak dokumen dari lokasi jauh selagi komputer anda disambungkan ke Internet.
Untuk menggunakan Cetakan Universal, anda mestilah merupakan pengguna berdaftar Microsoft 365 dan menggunakan Azure Active Directory.
Persediaan Yang Diperlukan
Daftarkan mesin pada Azure Active Directory, serta tetapkan ahli atau kumpulan yang akan menggunakan mesin tersebut. Daftarkan mesin pada Azure Active Directory
Pada setiap komputer yang akan menggunakan Cetakan Universal, daftarkan mesin yang didaftarkan pada Azure Active Directory. Mendaftarkan Mesin pada Komputer
Untuk butiran mengenai cara mencetak menggunakan Cetakan Universal dan sistem pengendalian yang disokong, lihat laman web Microsoft.
https://docs.microsoft.com/
98CR-043