Keselamatan

Mesin ini adalah peranti maklumat yang menggunakan fungsi komunikasi dan mengendalikan pelbagai data. Oleh itu, adalah penting untuk menyediakan langkah-langkah untuk mencegah akses yang tidak sah semasa menggunakan mesin ini dalam persekitaran rangkaian dan langkah-langkah menentang risiko keselamatan seperti menghantar data secara tidak sengaja dan membocorkan maklumat.
Mesin ini dilengkapi dengan pelbagai fungsi dan tetapan untuk mengurangkan ancaman dan kerentanan ini. Konfigurasikan tetapan dan gunakannya dengan betul mengikut persekitaran dan keadaan penggunaan anda untuk operasi mesin yang lebih selamat.
Mencipta Sistem Pentadbir
Gunakan akaun pentadbir untuk menguruskan mesin dan konfigurasikan tetapan. Kendalikan mesin menggunakan sistem yang hanya pentadbir khusus tahu ID dan PIN.
Menetapkan ID Jabatan dan PIN untuk Pentadbir
Tetapan Rangkaian
Menerapkan tetapan keselamatan rangkaian sesuai dengan persekitaran penggunaan dapat mengurangkan ancaman akses tidak sah dan pengintipan.
Melindungi Rangkaian
Menguruskan Status Penggunaan
Ketika menggunakan fungsi untuk menghantar faks atau data yang diimbas, langkah-langkah diperlukan untuk mencegah penghantaran data secara tidak sengaja atau membocorkan maklumat. Selain itu, menggunakan PIN dan menetapkan sekatan penggunaan dapat membantu mencegah penggunaan Buku Alamat dan UI Jarak Jauh tanpa izin. Melaksanakan langkah-langkah yang merangkumi operasi sesuai dengan status penggunaan mesin dapat meningkatkan keselamatan.
Mencegah Kesilapan Penghantaran Data dan Kebocoran Maklumat
Mencegah Penggunaan Yang Tidak Sah
98CR-063