Tidak Dapat Mencari Alamat IP Mesin

Lihat alamat IP menggunakan prosedur berikut:
Model Panel Sentuhan
Melihat Alamat IPv4
 di panel operasi [Pengawas Status] [Maklumat Rangkaian] [IPv4] lihat tetapan.
Melihat Alamat IPv6
 di panel operasi [Pengawas Status] [Maklumat Rangkaian] [IPv6] lihat tetapan.
Model LCD 5 Baris
Melihat Alamat IPv4
Skrin [Rumah] di panel operasi  [Pengawas Status]     [Maklumat Rangkaian]    [IPv4]    lihat tetapan tersebut.
Melihat Alamat IPv6
Skrin [Rumah] di panel operasi  [Pengawas Status]     [Maklumat Rangkaian]    [IPv6]    lihat tetapan tersebut.
Jika Alamat IP Dipaparkan Sebagai "0.0.0.0"
Alamat IP yang sesuai tidak ditetapkan. Tetapkan alamat IP sekali lagi.
Menetapkan Alamat IPv4
Menetapkan Alamat IPv6
98CR-0C8