Kod Bar Bercetak Tidak Boleh Diimbas

Lakukan pencarisilapan dengan mengikuti langkah-langkah berikut:
Adakah Anda Menggunakan Kod Bar Yang Sangat Kecil atau Kod Bar Dengan Garisan Tebal?
Besarkan kod bar tersebut.
Jika garisan kod bar berserenjang dengan arah suapan output, putarkan imej tersebut 90° supaya garisan selari.
Cuba gunakan Mod Pelarasan Kod Bar
Menetapkan [Mod Pelarasan Kod Bar] kepada [Mod 1] dalam pemacu pencetak boleh menyelesaikan masalah ini. Jika itu tidak berjaya, cuba pilih [Mod 2] dan then [Mod 3] mengikut turutan.
Tentukan tetapan di bawah di skrin [Keutamaan cetakan] pemacu pencetak.
Tab [Akhiran]  [Tetapan Lanjutan]  [Mod Pelarasan Kod Bar] pilih mod
* Apabila tetapan ini didayakan, ketumpatan cetakan mungkin berkurang.
Jika menetapkan [Mod Pelarasan Kod Bar] kepada [Mod 3] tidak berjaya, menukar [Kepadatan Pencetak] mungkin menyelesaikan masalah ini. [Kepadatan Pencetak]
98CR-0AS