Pengimbasan

Jika anda menghadapi masalah semasa mengimbas, mulakan semula mesin dan komputer.
Jika masalah berterusan walaupun selepas dimulakan semula, lihat kaedah pencarisilapan berikut.
Tidak Dapat Menyimpan Data yang Diimbas pada Komputer

Soalan Lazim Berkaitan Pengendalian

Saya Mahu Mengimbas Kertas Asal.
Buat persediaan mengikut destinasi di mana data yang diimbas disimpan serta kaedah penghantaran, dan kemudian imbas kertas asal.
Pengimbasan
98CR-0CL