Rengøring af maskinen

For at sikre effektiv brug af maskinen skal du regelmæssigt rengøre de forskellige dele og holde dem rene.
Hvis papiret bliver beskidt, eller hvis udskriftskvaliteten er forringet, skal du rengøre de dele, der forårsager problemet, alt efter symptomerne.
Dele der regelmæssigt skal rengøres
Rengør ofte overfladen ().
Rengøring af maskinens overflade
Dele der skal rengøres ved symptomer
Hvis papiret bliver beskidt eller udskriftskvaliteten forringet, skal du rengøre fikseringsenheden og tromlen () inde i maskinen.
Rengøring af fikseringsenheden
Rengøring af tromlen
975X-062