Betjeningspanel

Brug betjeningspanelet til at betjene maskinen og konfigurere indstillingerne.
 
 

Dataindikator ()

Blinker, når der udføres en handling, som f.eks. under udskrivning, og lyser, når data venter på at blive behandlet.

Fejlindikator ()

Blinker eller lyser, hvis der opstår papirstop eller en anden fejl.

Skærm

Viser skærmbillederne for betjening af funktioner, brug, meddelelser og andre informationer. Brug af betjeningspanelet

Tilbage-tasten ()

Vender tilbage til forrige skærm.

Venstre-tasten ()

Vender tilbage til den forrige skærm. Når du indtaster tekst, skal du trykke på denne for at flytte markøren til venstre.

OK-tasten ()

Bekræfter indstillingerne og de valgte detaljer.

Ned-tasten ()

Vælger elementet nedenfor, og på en skydefunktion reducerer det værdien.

Højre-tasten ()

Går videre til den næste skærm. Når du indtaster tekst, skal du trykke på denne for at flytte markøren til højre.

Op-tasten ()

Vælger elementet ovenfor, og på en skydefunktion øger det værdien.
975X-007