Administration af maskinen

Dette afsnit beskriver de administrationsfunktioner, som er krævet for at betjene maskinen.
Overvågning af driftsstatus og brug af maskinen samt konfiguration af indstillingerne
Indstilling af dato og tidspunkt
Indstil dato og tidspunkt for maskinen. Dato og tidspunkt bruges som reference for funktionerne ved hjælp af dato- og tidsoplysninger, og derfor skal de indstilles nøjagtigt.
Indstilling af dato og tidspunkt
Kontrol af betjeningsstatus og ændring af indstillingerne (Fjern-UI)
Du kan bruge en webbrowser på en computer til at kontrollere maskinens betjeningsstatus og ændre maskinindstillingerne. Du kan fjernadministrere maskinen og effektivt udføre tidskrævende indstillinger og registrering på din computer.
Administration af maskinen fra en computer (Fjern-UI)
Overvågning af brug (betjeningspanel)
Du kan bruge betjeningspanelet på maskinen til at kontrollere det samlede antal udskrevne sider og udskrive indstillingerne og andre rapporter og lister.
Overvågning af brugen
Administration af servere, forskellige data og firmware
Opdatering af firmwaren
Opdater firmwaren for at tilføje nye funktioner til maskinen og for at afhjælpe fejl. Ved at opdatere til den seneste firmware kan du bruge maskinen med mere stabile og komfortable betjeninger.
Opdatering af firmwaren
Initialisering af indstillinger og data
Du kan initialisere alle indstillinger og data, når du udskifter eller bortskaffer maskinen. Initialisering af maskinen forhindrer adgang til fortrolige oplysninger og uautoriseret brug fra tredjeparter.
Initialisering af indstillinger og data

Se også

For information om de indstillinger, der kræves for at betjene maskinen, som f.eks. netværksindstillingerne, henvises der til følgende:
Opsætning
975X-04A