Opsætning af netværk

For at kunne betjene maskinen fra en computer eller for at oprette forbindelse til en server, skal du slutte maskinen til et netværk.
Brug nedenstående procedure for at slutte maskinen til et netværk og konfigurere maskinens indstillinger i henhold til netværksmiljøet.
Der kræves administratorrettigheder for at opsætte netværket.
Hvis maskinen tilsluttes et netværk uden korrekte sikkerhedsforanstaltninger, kan oplysninger fra maskinen blive opfanget af tredjemand. Beskyttelse af netværket

Forberedelse til opsætning af netværk

Sørg for at have et Ethernet-kabel og en router i henhold til maskinens brugsmiljø.
Kontroller oplysningerne om det netværksmiljø, der bruges af maskinen, samt de nødvendige netværksindstillinger. Kontakt netværksadministratoren for at få flere oplysninger.
Kontroller, at computeren og routeren, der skal bruges i netværket, er korrekt tilsluttet, og konfigurer netværksindstillingerne. For detaljer om tilslutningsmetoden henvises til vejledningerne for enhederne, eller også skal du kontakte producenten.

Procedure for netværksindstillinger

Trin 1
Vælg, om der skal bruges kabelbaseret eller trådløst LAN til at oprette forbindelse til netværket.
Forbindelse til kabelbaseret LAN
Forbindelse til trådløst LAN
Trin 2
Indstil IP-adresse.
Som standard indhentes der automatisk en IP-adresse, når maskinen opretter forbindelse til et kabelbaseret eller trådløst LAN, og den indstilles til maskinen.
For at bruge en specifik IP-adresse skal du indstille denne manuelt.
Indstilling af IPv4-adresser
Indstilling af IPv6-adresser
* Når du indstiller en IP-adresse manuelt, kan du ikke bruge betjeningspanelet til at konfigurere visse IPv6-adresseindstillinger. Det anbefales at bruge betjeningspanelet til at indstille IPv4-adressen og derefter bruge Fjern-UI til at indstille IPv6-adressen.
Trin 3
Konfigurer efter behov maskinens indstillinger i henhold til netværksmiljøet.
* Du kan ikke bruge betjeningspanelet til at konfigurere visse af indstillingerne. Det anbefales, at du konfigurerer indstillingerne ved hjælp af Fjern-UI i trin 3.

Kontroller efter konfigurering af netværksindstillinger

Kontroller, at maskinen er korrekt forbundet til netværket.
Kontroller efter behov maskinens IP-adresse, MAC-adresse og andre oplysninger.
Kontrol af netværksindstillinger og indstillinger
975X-00X